10 சிறந்த விவேகானந்தர் பொன்மொழிகள்

முடியும் வரை  முயற்சி செய், உன்னால் முடியும் வரை அல்ல, நீ நினைத்ததை முடிக்கும் வரை…   தீண்டாமையை தீவிர கொள்கையாகவும்,  உணவு உண்பதையே தெய்வமாக கருதும் வரை நீங்கள் ஆன்மிகத்தில் முன்னேறமுடியாது.   எப்போதும் பொறாமையை விலக்குங்கள். இதுவரையிலும் நீங்கள் செய்யாத மகத்தான காரியங்களை எல்லாம் செய்து முடிப்பீர்கள்.தன்னலம் சிறிதும் இல்லாமல், நிறைந்த அன்புடன் பழகுபவர்களே இப்போது உலகத்திற்குத் தேவைப்படுகிறார்கள்.உனக்குத் தேவையான எல்லா வலிமையும், உதவியும் உனக்குள்ளேயே உள்ளன.உடல் பலவீனத்தையோ, மன பலவீனத்தையோ உண்டாக்கும் எதையும் … Read more10 சிறந்த விவேகானந்தர் பொன்மொழிகள்

Write and Earn with Pazhagalaam