மகா கஞ்சனின் கதை!

Visitors have accessed this post 160 times.

மகா கஞ்சனின் கதை! 

ஆலங்குடியில் கந்தன் என்ற பெரும் கஞ்சன் வாழ்ந்து வந்தான்.  ஒரு நாள், தன் மனைவியுடன் விமான நிலையத்தைப் பார்க்கச் சென்றான்.

விமானம் புறப்பட்டு வானில் வட்டமிட்டு கீழே இறங்குவதை இருவரும் ஆச்சரியத்துடன் பார்த்தனர்.

அவர்களின் ஆர்வத்தைப் பார்த்த விமானி ஒருவர், நீங்கள் இருவரும் வானில் ஒரு சுற்று நூறு ரூபாய்க்கு வந்து செல்லலாம் என்றார்.அதுதான் கஞ்சனுக்கு வட்டி.ஆனால், விலைக்கு பயந்து நாங்கள் வரவில்லை, என்றார்.

அவர்களிடம் பணம் பெற நினைத்த விமானி, உங்களிடம் கட்டணம் ஏதுமின்றி வெகுமதியாக உங்களை விமானத்தில் ஏற்றிச் செல்கிறேன். விமானம் வானில் பறக்கும் போது, ​​என்ன நடந்தாலும், சிறு சத்தம் கூட எழுப்பக்கூடாது.அப்படி சத்தம் போட்டால் இருநூறு ரூபாய் கொடுக்க வேண்டும்.

கஞ்சனும் அவன் மனைவியும் விமானத்தில் ஏறினர்.  விமானம் தலைகீழாக பறந்தது.  சீறிப் பாய்ந்தது.  உயிரைக் கையில் பிடித்திருந்த கஞ்சன் சத்தம் போடவில்லை.  விமானி விமானத்தை தரையிறக்கினார்.

கஞ்சனுக்குக் கை கொடுத்து, நான் வானத்தில் பயமுறுத்தும் ஏர் கேம்ஸ் செய்யும்போது, ​​வேறு யாரேனும் சத்தம் போடுவார்கள்.  ஆனால், நீங்கள் சிறிதும் சத்தம் போடவில்லை.  இதை எப்படி செய்தீர்கள்?  விமானி கேட்டார்.

நானும், ஒரே ஒரு முறை, என் மனைவி, விமானத்திலிருந்து கீழே விழுந்தபோது!  கத்த நினைத்தேன்.  நான் நல்ல வேலை என்று கத்தவில்லை.  கத்தினால் கொடுக்க வேண்டும் என்றான் கஞ்சன்.  அதைக் கேட்ட விமானி மயங்கி விழுந்தார்.

நீதி:

சிக்கனம் இருக்கலாம் ஆனால் அதிக சிக்கனம் இருக்கக்கூடாது.

Leave a Comment

Write and Earn with Pazhagalaam