மார்பக புற்றுநோய்க்கான தீர்வு :

Visitors have accessed this post 328 times.

மார்பக புற்றுநோய் சிகிச்சைக்கு ஒரு நோயாளி எவ்வளவு காலம் தமொக்சிபென் எடுக்க வேண்டும்? மேம்பட்ட மார்பக புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்ட நோயாளிகள், இந்த சிகிச்சை மற்றும் பிற காரணிகளுக்கு அவர்கள் அளிக்கும் பதிலைப் பொறுத்து, தமொக்சிபெனை வெவ்வேறு காலத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ளலாம். ஆரம்ப நிலை மார்பகப் புற்றுநோய்க்கான துணை சிகிச்சையாகப் பயன்படுத்தப்படும்போது, ​​தமொக்சிபென் பொதுவாக 5 ஆண்டுகளுக்கு பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. இருப்பினும், தமொக்சிபென் சிகிச்சையின் சிறந்த நீளம் தெரியவில்லை. நான் எவ்வளவு அடிக்கடி                                         Tamoxifen எடுக்க வேண்டும்? இரண்டு ஆய்வுகள் 5 ஆண்டுகளுக்கு தினசரி துணை தமொக்சிபென் எடுத்துக்கொள்வதன் நன்மையை உறுதிப்படுத்தியுள்ளன. இந்த ஆய்வுகள் 5 வருட சிகிச்சையை தமொக்சிபெனுடன் 10 வருட சிகிச்சையுடன் ஒப்பிடுகின்றன. 5 வருடங்கள் எடுத்துக் கொள்ளும்போது, ​​மருந்து அசல் மார்பக புற்றுநோய் மீண்டும் வருவதற்கான அபாயத்தைக் குறைக்கிறது மற்றும் மற்ற மார்பகத்தில் இரண்டாவது முதன்மை புற்றுநோயை உருவாக்கும் அபாயத்தையும் குறைக்கிறது. 5 வருடங்களுக்கும் மேலாக தமொக்சிபென் எடுத்துக்கொள்வது 5 வருட சிகிச்சையை விட அதிக பலனளிக்காது. தமொக்சிபென் என்றால் என்ன தமொக்சிபென் என்பது மார்பக புற்றுநோய் சிகிச்சையில் பயன்படுத்தப்படும் வாய்வழி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஈஸ்ட்ரோஜன் ஏற்பி மாடுலேட்டராகும், மேலும் தற்போது உலகின் மிகப்பெரிய விற்பனையாகும் மார்பக புற்றுநோய் சிகிச்சையாகும். மாதவிடாய் நிற்கும் முன் மற்றும் பிந்தைய பெண்களில் ஆரம்ப மற்றும் மேம்பட்ட மார்பக புற்றுநோய் சிகிச்சைக்கு இது பயன்படுத்தப்படுகிறது. நோயை உருவாக்கும் அதிக ஆபத்தில் உள்ள பெண்களில் மார்பக புற்றுநோயின் நிகழ்வைக் குறைக்க FDA ஆல் அங்கீகரிக்கப்பட்டது. முரண்பாடான (எதிர் மார்பகத்தில்) மார்பக புற்றுநோயைக் குறைப்பதற்காக இது மேலும் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. தமொக்சிபென் மற்றும் புற்றுநோய் தமொக்சிபென் பெண்களுக்கு மார்பக புற்றுநோயின் அபாயத்தைக் குறைக்கப் பயன்படுகிறது: 1. மார்பக புற்றுநோயின் அதிக ஆபத்தில் உள்ளனர், ஆனால் நோயின் தனிப்பட்ட வரலாறு இல்லை 2. ஆக்கிரமிப்பு பிரச்சனை இல்லாத, ஹார்மோன்-ஏற்பி-நேர்மறை மார்பக புற்றுநோய் அல்லது (டக்டல் கார்சினோமா இன் சிட்டு) 3. எந்த நிலையிலும் ஹார்மோன்-ஏற்பி-நேர்மறை ஊடுருவும் மார்பக புற்றுநோயைக் கொண்டிருக்கும். தமொக்சிபென் சில நேரங்களில் ஆண்களில் கின்கோமாஸ்டியாவுக்கு சிகிச்சையளிக்கப் பயன்படுகிறது. அதே சுழற்சியில் பயன்படுத்தப்படும் ஸ்டெராய்டுகளால் ஏற்படும் போதை மருந்து தூண்டப்பட்ட கின்கோமாஸ்டியாவை தடுக்க அல்லது குறைக்க ஸ்டீராய்டு சுழற்சியில் உடற்கட்டமைப்பாளர்களால் தமொக்சிபென் பயன்படுத்தப்படுகிறது. அனோவ்லேட்டரி பிரச்சினைகள் ஏறபட்டுள்ள பெண்களில் கருவுறாமைக்கு சிகிச்சையளிக்க Temaxifin தேவைபடுகிறது. ஒரு பெண்ணினுடைய சுழற்சியின் 3-7 நாட்களில் ஒரு நாளைக்கு 10-40 மி.கி.

Leave a Comment

Write and Earn with Pazhagalaam