மகாகவி பாரதி – யார் இவர் இவரைப் பற்றி சிறு குறிப்பு

மகாகவி பாரதி – யார் இவர் இவரைப் பற்றி சிறு குறிப்பு இந்தியாவின் சுதந்திர போராட்டத்தில் தன்னுடைய கருத்துக்கள் மற்றும் கவிதைகள் மூலம் மக்களின் மனதில் விடுதலை உணர்வை ஊட்டியவர்கள் பலர், அதில் தமிழ் நாட்டின் மிக முக்கியமான தலைவர் பாரதியார். உலக மக்கள் உள்ள வரை மறக்க முடியாத கவிஞர். இந்திய மக்களின் மீதும் தமிழ்மொழியின் மீதும் அதிகம் ஈடுபாடும், பற்றும் கொண்டவர் பாரதியார். தேசிய கவி என போற்றப்படும் மாபெரும் புரட்சி வீரர் மகாகவி … Read moreமகாகவி பாரதி – யார் இவர் இவரைப் பற்றி சிறு குறிப்பு

Write and Earn with Pazhagalaam