இசைவோம் செய்வோம் சுவைப்போம் சைவம்

  அசைவ உணவு உண்ணும் வாசகர்களின்  கவனத்திற்காகவே  இந்த கட்டுரையை எழுதுகிறேன். இன்று, உலகில் கிட்டத்தட்ட 22% மக்கள் சைவ உணவை உண்பவர்களாக இருக்கிறார்கள். பல விஷயங்களுக்கு உதாரணமாக கொள்ளப்படும் அமெரிக்காவில், நாற்பது வருடங்களுக்கு முன்பு சைவ உணவு  உண்பவர்கள்  சதவிகிதம் 1.2% இருந்தனர்.  தற்போது இது அதிகரித்து 5% ஆக உயர்ந்து இருக்கிறது. எனவே, உலகத்தில் சைவ உணவை உண்போர்களின் எண்ணிக்கை படிப்படியாக உயர்ந்து கொண்டு வருகிறது.   சைவ உணவு இருதயம் சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் … Read moreஇசைவோம் செய்வோம் சுவைப்போம் சைவம்

Write and Earn with Pazhagalaam