வண்டி எண் 9527

  சிறிது நாட்களுக்கு முன்பு ஒரு நாள் இரவு நடுஇரவுக்கு பிறகு என் உறக்கம் துண்டிக்கப்பட்டது. இப்படி என் தூக்கத்தை துண்டிப்பவர் யார் என்று தெரிந்தால், என் கையால் அவரது கையில் உள்ள தூக்கம் துண்டிக்கும் கத்திரிக்கோலை பிடுங்கி அந்த கத்திரிக்கோலாலேயே அவரது கையை துண்டித்து விடுவேன். இப்படி அந்த கண்ணுக்குத்தெரியாத, என் தூக்கம் கெடுக்கும் பேர்வழி (அவரது பெயரை ‘தூக்கம் தூக்கி‘ என்று வைத்துக்கொள்வோம்) பல வருடங்களாக எனக்கு இந்த இம்சயை செய்து வருகிறார். இந்த … Read moreவண்டி எண் 9527

15 non-fiction books you can have ignored because of the pandemic

allow be actual: there was a lot taking place last April/may additionally! And the discharge of the subsequent books probably wasn’t at the top of your to-do list. it is okay because here i’ve compiled a list of spring nonfiction books that didn’t get the discharge hype they deserved. Nonfiction, not your aspect? don’t sweat … Read more15 non-fiction books you can have ignored because of the pandemic

Write and Earn with Pazhagalaam