தற்பெருமை கொண்ட பயணி–The Boastful Traveller

Visitors have accessed this post 175 times.

தற்பெருமை கொண்ட பயணி

ஒரு காலத்தில் பல வெளியூர்களுக்குப் பயணம் செய்த ஒருவர் இருந்தார். நாட்டிற்குத் திரும்பியதும், அவர் தனது சாகசங்களையும், அவர் செய்த வீரச் சாதனைகளையும் பெருமையாகக் கூறினார்.

ஒரு நாள், அவர் தனது அனுபவங்களை சில பார்வையாளர்களிடம் கூறும்போது, ​​“நான் ரோட்ஸில் இருந்தபோது, ​​வேறு யாராலும் என்னை வெல்ல முடியாத அளவுக்கு அதிக தூரம் குதித்தேன்.

நான் அதைச் செய்வதைப் பார்த்த ரோட்ஸிலிருந்து சாட்சிகளை அழைக்க முடியும். அந்த நபரின் பேச்சைக் கேட்டுக் கொண்டிருந்த ஒருவர் சாட்சிகள் தேவையில்லை என்று கூறினார். அவர் ரோட்ஸில் இருப்பதாக கற்பனை செய்து மீண்டும் அதே சாதனையை நிகழ்த்தும்படி அந்த நபரிடம் கேட்டார்.

இந்த பதிலை எதிர்பார்க்காத அந்த நபர் அதிர்ச்சியடைந்தார்.

அவர் அனைவரையும் கவர முயன்றார், யாரும் தனக்கு சவால் விடுவார்கள் என்று நினைக்கவில்லை. அவர் அமைதியாக அந்த இடத்தை விட்டு வெளியேறினார், மீண்டும் ஒருபோதும் பார்க்கவோ அல்லது பெருமையாகக் கேட்கவோ இல்லை.

The Boastful Traveller

There was once a man who had travelled to many foreign places. On returning to his country, he boasted about his adventures and the heroic feats he had performed.

One day, while narrating his experiences to some bystander she said, “When I was in Rhodes, I jumped such a great distance that no one else could beat me. I can call witnesses from Rhodes who saw me doing it.” One person who had been listening to the man said that there was no need of witnesses. He asked the man to imagine he was in Rhodes and perform the same feat again.

At this, the man was taken aback as he had not expected this response.

He was trying to impress everyone and had not thought that anyone would challenge him. He quietly left the place and was never seen or heard boasting ever again.

 

 

1 thought on “தற்பெருமை கொண்ட பயணி–The Boastful Traveller

Leave a Comment

Write and Earn with Pazhagalaam