Visitors have accessed this post 779 times.

தாய் வீட்டில் கண்டெடுக்கப்பட்ட 20 வருடங்களாக காணாமல் போன குழந்தையின் சடலம் (நவம்பர் 4, 1979).

Visitors have accessed this post 779 times.

தாய் வீட்டில் கண்டெடுக்கப்பட்ட 20 வருடங்களாக காணாமல் போன குழந்தையின் சடலம் 

(நவம்பர் 4, 1979).

 

60 வயதுமுதியவர்ஒருவர், மாலைநேரத்தில்குழந்தையின்பேய்அழுகையைதொடர்ந்துகேட்டதாகஅக்கம்பக்கத்தினர்கூறியுள்ளனர், நேற்றுபிடிபட்டபோது, ​​​​புரூக்ளின்மாடியில், பிளாஸ்டிக்கால்மூடப்பட்டுகால்லாக்கரில்மறைத்துவைக்கப்பட்டிருந்தஅவரதுஇளம்பெண்ணின்உடலைபோலீசார்கண்டுபிடித்தனர். 20 ஆண்டுகளுக்குமுன்புகாணாமல்போனஇளம்பெண்ணைக்கொன்றதாகஅந்தப்பெண்குற்றம்சாட்டப்பட்டார்.

மாலை 7:40 மணியளவில்மேடலின்கார்மைக்கேலின்பிரவுன்ஸ்வில்லிகாண்டோவிற்குள்கோல்ட்கேஸ்ஸ்குவாட்அதிகாரிகள்வெளிப்படுத்தினர். வெள்ளிக்கிழமை, பின்னர்ஒருநபர்இளம்பெண்காணாமல்போனதுபற்றியதரவுகளுடன்அவர்களைநோக்கிநகர்ந்தார்என்றுபோலீசார்தெரிவித்தனர்.

லதானிஷாகார்மைக்கேல்,அவரதுமறைவின்போதுசுமார் 3 மணியளவில்இருந்ததாகத்தோன்றியலதானிஷாகார்மைக்கேல், தூபக்குச்சிகள், வாசனைநீக்கிகள்மற்றும்பேக்கிங்குளிர்பானப்பெட்டிகளுடன்ஒருசேமிப்புஅறையில்காணப்பட்டார். உடல்ஒருகுழந்தைகவரால்மூடப்பட்டு, நான்குபிளாஸ்டிக்சாக்குகளுக்குள்வைக்கப்பட்டு, நவம்பர் 4, 1979 முதல்மஞ்சள்காகிதத்தால்மூடப்பட்டு, அந்துப்பூச்சிகளின்பெட்டிகளுடன்ஒருஃபுட்லாக்கரில்வைக்கப்பட்டது. அந்தசேமிப்பிடம்செலோபேன்மூலம்மூடப்பட்டுமற்றொருபிளாஸ்டிக்சுற்றப்பட்டகால்லாக்கருக்குள்வைக்கப்பட்டது.

பிப்ரவரி 27 அன்றுலதானிஷாவுக்கு 23 வயதாகியிருக்கும்

திருமதிகார்மைக்கேலின்இளைஞர்களில்ஒருவரைத்தவிரஅனைத்தும்வேறுஎங்கோநிரந்தரமாகஇருந்ததால்லதானிஷாவின்தலைவிதிபலஆண்டுகளாகஅறியப்படாமலேயேபோய்விட்டதுஎன்றும்அவர்தனதுசொந்தவியாபாரத்தில்கவனம்செலுத்துவதாகவும்காவல்துறைகூறியது.

அவர்குடும்பஉறுப்பினர்களைசமாளிப்பதுபற்றியோசிக்கக்கூடமுடியாதஅளவுக்குஏழ்மையானவர்என்பதைஅவர்தொடர்ந்துகுடும்பஉறுப்பினர்களுக்குத்தெரியப்படுத்தினார், மேலும்ஆர்வமுள்ளஎவருக்கும்லதானிஷாவைதெற்கில்வசிக்கஅனுப்பியதாகக்கேட்கும்படிகாவல்துறைகூறியது.

இருப்பினும், உண்மையில், குற்றவியல்புலனாய்வாளர்கள்தற்போதுதிருமதி. கார்மைக்கேல்தனதுஇரண்டுவெவ்வேறுகுழந்தைகள்கருத்தரிக்கப்பட்டஉடனேயேஅந்தஇளைஞரைக்கொன்றதாகநம்புகிறார்கள். குடும்பம்ஓரிருசதுரங்கள்தொலைவில்மற்றொருகாண்டோவில்வசித்துவந்தது, கிட்டத்தட்டஇருபதுஆண்டுகளுக்குமுன்புஅவர்புதியமாடிக்குசென்றபோதுஉடலைதன்னுடன்எடுத்துச்சென்றதாகபுலனாய்வாளர்கள்நினைக்கிறார்கள்.

முந்தையநாள்மாலை, திருமதி. கார்மைக்கேல்போலிஸ்பராமரிப்பில்இருந்தார், மரணத்தில்இரண்டாம்நிலைகொலைக்குற்றச்சாட்டின்பேரில்குற்றஞ்சாட்டப்படுவார்என்றுஎதிர்பார்த்தார்.

திருமதி. கார்மைக்கேலைஅறிந்தவர்கள், ஓரளவுக்குகுறைவாகஇருந்தால், அவரைஅன்பாகவும், கவனமுள்ளவராகவும்சித்தரித்தனர். கிறிஸ்மஸின்போதுஅக்கம்பக்கத்துஇளைஞர்களுக்குஅவர்தவறாமல்பரிசுகளைவழங்குவார்அல்லதுபின்னர்அவர்கள்பணிகளைச்செய்வார்கள். ஆயினும்கூட, அவள்மாடிக்குஅருகில்எந்தஇளைஞர்களும்வசிக்கவில்லைஎன்றுகட்டமைப்புநிர்வாகிஒன்றுக்குமேற்பட்டமுறைஉத்தரவாதம்அளித்தபோதிலும், குழந்தைஊளையிடுவதைக்கேட்பதைக்கேட்டாள்.

அவர்மாலைமுழுவதும்அழுதுகொண்டிருந்தார், அதுகூச்சலிடுவதாகவும், அவளைஓய்வெடுக்கவிடவில்லைஎன்றும்அவள்சொன்னாள்,” என்றுநிர்வாகிஜோஹானாரிவேராகூறினார்.

அந்தகுழப்பங்களைப்பற்றிஅவள்சிலசமயங்களில்சிணுங்குவாள், ஆனால்இதுபோன்றஎந்தவகையிலும்இருக்கும்என்றுநான்நினைத்ததில்லை,” என்றுமிகநீண்டகாலமாகஇயக்குனர்திருமதிரிவேராகூறினார்.

திருமதி. கார்மைக்கேலுக்குகுற்றவியல்பதிவுஎதுவும்இல்லைஎன்றாலும், அவர்குழந்தைகளைத்தவறாகப்பயன்படுத்தியஒருகடந்தகாலத்தைஉடையவர்என்றும், அவரதுமூன்றுவெவ்வேறுஇளைஞர்களில்இருவர்கடந்தகாலத்தில்குழந்தைப்பராமரிப்பிற்குஅனுப்பப்பட்டதாகவும்காவல்துறைகூறியது.

அந்தகுழந்தைகளில்ஒருவரானஆண்ட்ரே, தனதுஇரட்டைசகோதரிஎன்பதைஅவர்பின்னர்உணர்ந்தவற்றின்தொகுப்பைக்கண்டுபிடிப்பதில்நிபுணர்களுக்குஉதவினார்.

மற்றொருகுடும்பத்தால்ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுவளர்க்கப்பட்டஆண்ட்ரேமூன்றுவாரங்களுக்குமுன்பு 94-01 ராக்வேபார்க்வேயில்உள்ளகட்டிடத்திற்குச்சென்றார், உலகத்தாய், அவர்சந்தித்திராதஒருபெண்மணியின்அறிமுகத்தைத்தேடினார். அந்தநேரத்தில்அவள்வீட்டில்இல்லை, மற்றும்திருமதிரிவேராஅவனதுதொலைபேசிஎண்ணைஎடுத்துஅதைஅனுப்புவதாகஉறுதியளித்தார். “பலவருடங்களுக்குமுன்புதான்அழைத்துச்செல்லப்பட்டதாகவும், அவளைப்பார்க்கவேண்டும்என்றும்அவர்கூறினார்,” என்றுதிருமதிரிவேராகூறினார்.

அவரதுஅம்மாவைத்தேடும்போது, ​​ஆண்ட்ரேதனதுஇரட்டைசகோதரியைப்பார்த்தாராஎன்பதைக்கண்டுபிடித்தார். குழப்பமடைந்து, அவர்பிரிந்துசென்றதனதுசகோதரியிடம்கேட்டார், மேலும்அவர்தனதுஇரட்டையர்இறந்துவிட்டதாகஒப்புக்கொண்டார், மேலும்உடல்எப்படியும்அவர்களின்தாயின்வீட்டில்இருக்கலாம்என்றுஅவருக்குத்தெரிவித்தார்.

ஆண்ட்ரேமற்றும்அவரதுசகோதரி, அந்தநேரத்தில், காவல்துறையைஅழைத்தனர்.

கோல்ட்கேஸ்அணியின்தலைவரானகேப்டன்பீம்ஃபெராரி, இரவு 7:40 மணியளவில்திருமதிகார்மைக்கேலின்நுழைவாயிலில்மோதியதாகக்கூறினார். வெள்ளிக்கிழமைமற்றும்அவளதுகாண்டோவைப்பார்க்கஅவருக்குவாரண்ட்இருப்பதாகத்தெளிவுபடுத்தினார். திருமதிகார்மைக்கேலைஅமைதியாகவைத்திருக்கும்இறுதிஇலக்குடன்பொலிஸாருடன்சென்றதிருமதிரிவேராசுட்டிக்காட்டியபடி, திருமதிகார்மைக்கேல்விரைவாகஅலமாரியைநோக்கிஓடினார், அங்குசடலம்இருந்ததுபின்னர்பொலிசார்அவளுக்குவாரண்ட்குறித்துதெளிவுபடுத்தினர். அவள்கத்தினாள்: “தயவுசெய்துஅவர்கள்என்னைஅழைத்துச்செல்லஅனுமதிக்காதீர்கள். நான்தீவிரமாகசோர்வடையதேவையில்லை. அதிகசிரமம்இல்லைஎன்றால், நான்தூசியைக்கடிக்கட்டும்.”

கமாண்டர்ஃபெராரிகூறுகையில், அதிகாரிகள்சேமிப்புஅறையைத்திறந்தவுடன், அவர்ஹைப்பர்வென்டிலேட்செய்யஆரம்பித்துவிழுந்தார். ஒருதுணைமருத்துவர்ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டஆக்ஸிஜன்மற்றும்திருமதிகார்மைக்கேல்மீட்புவாகனம்மூலம்கிங்ஸ்கவுண்டிமருத்துவமனைக்குகொண்டுசெல்லப்பட்டார்.

பாதுகாக்கப்பட்டஒருசேமிப்புஅறைநுழைவாயிலுக்குப்பின்னால், செலோபேன்மூலம்மூடப்பட்டஒருசேமிப்பகத்தைஅதிகாரிகள்கவனித்தனர். சேமிப்பகத்தின்உள்ளேஉடலைக்கொண்டவேகமாகச்சுற்றப்பட்டபேக்இருந்தது.

லதானிஷாநவம்பர் 4, 1979 இல்கொல்லப்பட்டிருக்கலாம்என்றுவிசாரணையாளர்கள்ஒப்புக்கொள்கிறார்கள்.

திருமதிகார்மைக்கேலின்உடல்நிலைசமீபத்தில்மோசமாகிவிட்டதாகஅக்கம்பக்கத்தினர்தெரிவித்தனர். அவர்பக்கவாதத்தைஅனுபவித்தார், இதயமுடுக்கிஅறிமுகப்படுத்தப்பட்டதுமற்றும்எலும்பின்வீரியம்மிக்கவளர்ச்சிஇருப்பதாகதாமதமாகதீர்மானிக்கப்பட்டது.

கட்டமைப்பின்அசோசியேட்நிர்வாகி, மேட்லைன்ராமோஸ், திருமதிகார்மைக்கேல்தனதுகுழந்தையைஉணவுவாங்குவதற்குஅல்லதுகுப்பைகளைவெளியேஎடுப்பதற்குஅடிக்கடிஅழைத்ததாகவும், எல்லாவற்றையும்சொல்லிமுடித்ததும், பெண்களின்காண்டோவைசரிசெய்யும்விஷயங்களில்அதிகஆற்றலைமுதலீடுசெய்ததாகவும்கூறினார்.

ஒவ்வொருமூலையிலும்ஃபுட்லாக்கர்கள்அடுக்கிவைக்கப்பட்டு, ஒவ்வொருஅறையைச்சுற்றிலும்ரேக்குகளில்டென்னிஸ்ராக்கெட்டுகள்போன்றபிளாஸ்டிக்உறைகள்குவிக்கப்பட்டிருப்பதால், ஒருஅறைகாண்டோஇடைவிடாதகோளாறில்இருப்பதாகத்தோன்றினாலும், மாடியில்இருந்துமறைந்திருக்கும்மர்மத்தின்தெளிவுஎதுவும்இல்லைஎன்றுஅவர்கூறினார்.

அந்தஇடத்தில்எந்தவாசனையும்இருந்ததில்லை, அவளிடம்வெறித்தனமாகஎதுவும்தோன்றவில்லை,” திருமதிராமோஸ்கூறினார். “அதாவது, நாங்கள்எதையும்யூகிக்கவில்லை.”

குழந்தைகள்சேவைகளுக்கானநிர்வாகத்தின்பிரதிநிதியானலியோனோராவெய்னர், மனிதவளநிர்வாகத்தின்கீழ்உள்ளஒருஅமைப்பானகுழந்தைகளுக்கானசிறப்புசேவைகள்என்றுஅலுவலகம்அழைக்கப்பட்டபோதுவந்திருக்கும்சூழ்நிலையால்வருத்தமடைந்ததாகக்கூறினார். ”.சி.எஸ். 20 ஆண்டுகளுக்குமுன்புஎன்னநடந்ததுஎன்பதைக்கண்டறியஆராய்வோம்,” என்றுஅவர்கூறினார், திருமதி. கார்மைக்கேல்வழங்கியதைப்போன்றவெளிப்பாடுகளைஅவரதுஅலுவலகத்தின்மேற்பார்வையில்உள்ளஒருபெற்றோர்வழங்கியதைக்கருத்தில்கொண்டு, ”அந்தமாநிலத்தில்உள்ளநிறுவனத்தைநாங்கள்விரைவில்தொடர்புகொள்வோம். அந்தக்குழந்தையைக்கண்டுபிடி.”

ஆண்ட்ரேமற்றும்லத்தினிஷாகருவுற்றவுடன்திருமதிகார்மைக்கேலின்சிறந்தபாதிதெளிவாகமறைந்துவிட்டது.

அவரதுநான்காவதுமற்றும்மிகவும்அனுபவம்வாய்ந்தகுழந்தை, கிரிகோரி, அவர்திருட்டுக்காகசிறைக்குச்சென்றபோது, ​​​​அவளுடையகருத்தில்தங்கியிருந்தார், இன்னும்நீண்டகாலத்திற்குமுன்புஅவரைப்பார்வையிட்டார்என்றுகாவல்துறைகூறியது.

திருமதி. கார்மைக்கேலைத்தனக்குத்தெரிந்தஆண்டுகளைமதிப்பாய்வுசெய்ததில், திருமதிரிவேராநேற்று, அவரதுநடத்தைமிகவும்வித்தியாசமாகவும்மர்மமாகவும்இருந்ததுஎன்றுகூறினார்.

திருமதிரிவேராஅவர்களுடன்சென்றால்தவிர, தனிநபர்களுக்குதனதுமாடிக்குஅணுகலைவழங்குவாள், மேலும்அவரதுமுன்நுழைவாயிலில்ஒருகுறிப்பைவைப்பார்: “தயவுசெய்துஇந்தகுடியிருப்பாளரின்விருப்பங்களைக்கவனியுங்கள். தயவுசெய்துநுழைவாயிலில்அடிக்காதீர்கள்அல்லதுஇந்தகாண்டோநுழைவாயிலில்அடிக்காதீர்கள்.’

திருமதிகார்மைக்கேல்ஒருமுறைசெல்விரிவேராவிற்குஒருகுழந்தைபொம்மையைகொடுத்தார், அவர்சிறுமியுடன்ஒருஇடம்இருப்பதாகஅவர்கூறினார், மேலும்அதைஒருபோதும்விட்டுவிடக்கூடாதுஎன்றுஅவர்உத்தரவாதம்அளித்தார்.

பின்னர், அந்தநேரத்தில், திருமதிகார்மைக்கேல்பிடிபடுவதற்குமுன்புஅவர்கள்கடைசியாகக்கூடினர், வெள்ளிக்கிழமைகாலைஅவர்வந்தபோது, ​​யாரும்நினைக்காதகுழந்தையின்தொடர்ச்சியானகுழப்பம்பற்றிமுணுமுணுத்தார்.

அவள்மீதுஒருவயதானநபர்வசித்துவந்தார்,” என்றுஅவர்கூறினார். ”கட்டமைப்பின்அந்தப்பக்கத்தில்கைக்குழந்தைகள்இல்லை.

Leave a Comment

Write and Earn with Pazhagalaam