பிளாஸ்டிக் பைகளை தடை செய்ய காரணங்கள்

Visitors have accessed this post 178 times.

பிளாஸ்டிக் பைகளை தடை செய்ய காரணம் :

         பிளாஸ்டிக் பைகளின் உபயோகத்தை கட்டுப்படுத்த பல்வேறு நாடுகளில் அரசாங்கம் கடுமையாக நடவடிக்கையை கொண்டு வந்ததற்கு பல காரணங்கள் உள்ளன.

  கழிவு பிளாஸ்டிக் பைகள் நிலம் நீரையும் வெகுவாக மாசூபடுத்திகிறது.

 பிளாஸ்டிக் பைகள்  பூமியிலும் தண்ணீரிலும் வாழும் விலங்குகள் உயிருக்கு கேடாக மாறியுள்ளன.

பிளாஸ்டிக் பைகளில் இருந்து வெளியேறும் இரசாயனங்கள் மண்ணில் நுழைந்து மலட்டுதன்மை உண்டாகுகின்றது. பிளாஸ்டிக் பைகள் மனித அரோகியத்தை எதிர்மறை தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது.

பிளாஸ்டிக் பைகளால் வடிகால்கள் பிரச்சனை ஏற்படுகிறது.இந்திய அரசு பல மாநிலங்களில் பிளாஸ்டிக் பைகள் பயன்படுத்த தடை விதித்துள்ளது. மக்கள் இன்னும் இந்த பைகளை எடுத்து செல்கின்றனர் கடைகளில் பிளாஸ்டிக் பைகள் வழங்குவதை சிறிது நாட்கள் நிறுத்திவிட்டனர். இந்த தடையை வெற்றியடையச் செய்ய வேண்டிய நேரம் இது. இந்த சமுதாயம் பிளாஸ்டிக் பைகளை பயன்படுத்துவதை நிறுத்துவதை நமது பொறுப்பாக எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். இந்த தாக்கத்தை நாங்கள் அரசாங்கத்தை ஆதரிக்க முடியும். பிளாஸ்டிக் பைகளால் தீமைகள் குறித்து அரசு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி வருகிறது.  வாய் வார்த்தை மூலமாவும் நாம் விழிப்புணர்வு பரப்பலாம். இன்னும் இந்த பிரச்சனை கவனிக்கப்படவில்லை  மற்றும் குறைத்து மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஏனெனில் மக்கள் தங்கள் அன்றாட வாழ்வில் பயன்படுத்தும் இந்த சிறிய எளிதில் எடுத்து செல்ல கூடிய பைகளில் நீண்ட கால விளைவை பார்ப்பதில்லை. மக்கள் அனைவரும் தங்கள் வசதிக்காக பைகளை பயன்படுத்துகின்றனர். ஆனால் இப்போது நமது சுற்றுசூழல் பூமியையும் கேடாக அமைகிறது. பிளாஸ்டிக் பயன்படுத்துவதை அனைவரும் நிறுத்த வேண்டும்.

Leave a Comment

Write and Earn with Pazhagalaam