ஆடுகளின் உடையில் ஓநாய்

Visitors have accessed this post 84 times.

ஒரு நாள் ஓநாய் ஒரு செம்மறி தோலைக் கண்டது. செம்மறியாட்டுத் தோலால் தன்னை மூடிக்கொண்டு வயலில் மேய்ந்து கொண்டிருக்கும் ஆடுகளின் கூட்டத்துடன் கலந்து விட்டது.

ஓநாய் நினைத்தது, “மேய்ப்பன் ஆடுகளைத் தொழுவத்தில் அடைத்துவிடுவான் சூரிய அஸ்தமனத்திற்கு பிறகு. இரவில் கொழுத்த ஆடுகளை ஓடிப்போய் சாப்பிடுவேன் என்று கற்பனை செய்து கொண்டிருந்தது.

மேய்ப்பன் ஆடுகளைத் தொழுவத்தில் அடைத்து விட்டுச் செல்லும் வரை எல்லாம் நன்றாகவே நடந்தது. ஓநாய் பொறுமையாகக் காத்திருந்தது இரவு முன்னேறி இருளாக வளர்ந்தது ஆடுகளை வேட்டை ஆட நினைத்து கொண்டு தயாரானது.

ஆனால் அப்போது எதிர்பாராத ஒன்று நடந்தது. ஒன்று மேய்ப்பனின் வேலைக்காரர்கள் ஆட்டுக் கொட்டகைக்குள் நுழைந்தார்கள். அவர்களுடைய எஜமான் அவனை ஒரு கொழுத்த ஆட்டைக் கொண்டுவரும்படி அனுப்பியிருந்தார் இரவு உணவிற்கு.

அதிர்ஷ்டவசமாக, வேலைக்காரன் ஆட்டுத்தோலை உடுத்திய ஓநாயை எடுத்தான். அன்று இரவு மேய்ப்பனும் அவனது விருந்தாளிகளும் ஓநாயை இரவு உணவிற்கு உட்கொண்டனர்.

 

 

கதையின் கருத்து: தீமை நினைப்பவர்களுக்கு தீமையே நடக்கும்.

Leave a Comment

Write and Earn with Pazhagalaam