வயதானாலும் உடம்பை இரும்புபோல ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்க என்னென்ன சாப்பிடணும்

வயதானாலும் உடம்பை இரும்புபோல ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்க என்னென்ன சாப்பிடணும் தெரியுமா? ஆரோக்கியமான மற்றும் திருப்திகரமான வாழக்கைக்கு ஆரோக்கியமான உடல் என்பது இன்றியமையாத ஒன்றாகும். ஒட்டுமொத்த நல்வாழ்வின் உணர்வோடு தன்னை மகிழ்ச்சியாக வைத்திருக்க, ஆரோக்கியமான உடலைப் பராமரிப்பது முக்கியம். ஆரோக்கிய குறைபாடுகள் ஒரு பொதுவான நிகழ்வு மற்றும் ஒரு குறிப்பிட்ட வயதுக்குப் பிறகு தவிர்க்க முடியாததாகிவிடும். இருப்பினும், அவற்றை ஏற்றுக்கொள்வதும் அவற்றைக் குணப்படுத்த எதுவும் செய்யாமல் இருப்பதும் நல்லதல்ல. இரும்புச்சத்து குறைபாடு என்பது உடலில் ஆரோக்கியமான இரத்த சிவப்பணுக்கள் … Read moreவயதானாலும் உடம்பை இரும்புபோல ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்க என்னென்ன சாப்பிடணும்

Home doctor

Everybody has a privilege to get to unadulterated water. Actually, it is one of the major common liberties. Today, numerous nations of the world don’t approach unadulterated drinking water. Fortunately you can take care of this issue at an individual level. All things considered, you can ensure that your regular water is alright for your … Read moreHome doctor

How to a Cosmetology

Do Male Sexual Stamina Booster Supplements Work to Improve Virility? Braylon silvia is a passionate author who has written severa articles on topics regarding ayurvedic treatments for guys health and girls fitness. He writes informative articles on health-related issues and the use of natural fitness dietary supplements.   Your frame undergoes lot of adjustments as … Read moreHow to a Cosmetology

வாதம், பித்தம், ஐயம் என்றால் என்ன? இவை மனித உடலில் எவ்வாறு முக்கிய பங்கு வகுக்கிறது?

வாதம், பித்தம், ஐயம் என்றால் என்ன? இவை மனித உடலில் எவ்வாறு முக்கிய பங்கு வகுக்கிறது?    இறையனுபவ நிலையை அடைவதில் முயன்று வெற்றி பெற்றவர்ளே சித்தர் எனப்படுவர்.  சித்தி பெற்றவரும் சித்தியுடையவரும் சித்தர் எனப் பெயர் பெறுவார். இவர்கள் காலம்,  இடம், சாதி சமயங்களை கடந்தவர்களெனக் கறுதப்படுவர்.  உடலும் உயிரும் நீண்ட நெடுங்காலம் அழியாது காக்க உதவும் ஓகம், வாதம்,  மருத்துவம் முதலிய முறைகளை கையாண்டு வாழ்ந்தார்கள். அவர்கள் ஆய்வில் கிடைக்கப்பெற்ற  பொருட்களை மக்களின் பிணி … Read moreவாதம், பித்தம், ஐயம் என்றால் என்ன? இவை மனித உடலில் எவ்வாறு முக்கிய பங்கு வகுக்கிறது?

தியானம் என்றால் என்ன

தியானத்தைப் பற்றி இங்கே பார்ப்போம் தியானம் என்றால் என்ன? நீங்கள் மனதாலோ அல்லது உடலாலும் எதுவும் செய்யாமல் எல்லா நடவடிக்கைகளும் முடிந்த நிலையில் நீங்கள் வெறுமனே, வெறும் உணர்வாய், சாட்சியாய் இருப்பதுதான் ,தியானம் எனப்படுவது. நீங்கள் அதற்காக எதுவும் செய்ய வேண்டியதில்லை. இவைகளை நன்றாக புரிந்து கொண்டாலே போதும். எப்பொழுது உங்களுக்கு ஓய்வு கிடைக்கிறதோ, அப்பொழுது உங்களது எல்லா நடவடிக்கைகளையும் நிறுத்திவிட்டு நீங்கள் வெறும் உள் உணர்வாய் இருங்கள். நினைப்பது அடுத்த ஒன்றின் மேல் கவனம் வைப்பது … Read moreதியானம் என்றால் என்ன

Ketogenic diet – Health benefits

Ketogenic Diet – Health Benefits Of late, a more prominent spotlight has been put out on low-carb slims down like Keto with in excess of 20 human examinations finished and handfuls in progress. The consequence of these examinations is predominantly for LCHF eats less carbs. In our the present post, we will examine those advantages … Read moreKetogenic diet – Health benefits

5 keto diet Benefits for Women

5 Keto Diet Benefits for Women Going on a keto diet isn’t only an incredible method for getting in shape, it likewise offers various explicit advantages for ladies that you’ll make certain to fall head over heels for. The keto diet offers the chance to build your general energy levels, feel much improved, and improve … Read more5 keto diet Benefits for Women

How might I get more fit?

Step by step instructions to get in shape is one of the most squeezing wellbeing inquiries for some individuals.   Individuals put on weight by devouring more energy than they consume, so burning-through fewer calories, or energy, can help. In any case, different elements assume a part, for example, hereditary variables, digestion, chemicals, the sort … Read moreHow might I get more fit?

Tips To Manage Your Diabetes | How to control Diabetes

 Tips To Manage Your Diabetes   Diabetes is an epidemic disease that affects more and more people nowadays. No need to panic when diagnosed with diabetes. Fortunately, diabetes is a manageable condition. By following some simple steps you can keep your diabetes under control.       Diabetes is an epidemic disease that affects more … Read moreTips To Manage Your Diabetes | How to control Diabetes

Hearing and Brain Health

When we hear, sound waves travel from the outer ear, through the middle ear, and into the inner ear where the vibrations stimulate thousands of tiny hair cells. The tiny hair cells in the inner ear send electrical signals to the auditory nerve which is connected to the auditory center of the brain. The brain … Read moreHearing and Brain Health

Write and Earn with Pazhagalaam